Política de Privacitat

 

Política de privacitat de la present pàgina web corporativa.

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

L’informem que el titular del lloc web (Responsable del Tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 de l’RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de privadesa és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que JOSEP VALLS PELLICER realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i / o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i / o contractació dels serveis i / o productes que ofereix i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o recollits en qualsevol de les seccions de la pàgina.

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

 • Responsable del tractament: Josep Valls Pellicer.
 • Domicili: C / Maria Aurèlia Capmany, 28 – CP: 08250 – Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
 • CIF: 46344114B
 • email: info@guiesbtt.cat

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Llurs dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

 • Gestionar l’accés complet i l’ús correcte dels serveis i / o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que es facin a través dels serveis i / o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i / o les trucades telefòniques ).
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i / o productes i activitats.
 • Per oferir nous serveis i / o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i / o col·laboradors.
 • Comunicacions: Poder enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i / o productes, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i / o productes i no pot renunciar-hi.
 • Si és el cas, comunicacions comercials (màrqueting): Poder utilitzar les seves dades personals per a contactar-, tant per via electrònica com no electrònica-, com a realitzar una enquesta, obtenir la seva opinió sobre el servei ofert, i, ocasionalment, per notificar canvis, avenços o esmenes importants en els serveis i / o productes, ofertes i / o promocions dels nostres serveis i / o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i / o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i / o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercir els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat ja no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d’informació sobre els serveis i / o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

JOSEP VALLS PELLICER tracta les seves dades personals d’acord amb les dues següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1) i l’interès legítim (2).

 

1.- El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà:

 • Abans de procedir a tractar les seves dades,
 • En el procés de registre com a client o,
 • En el moment d’enviar comunicacions de JOSEP VALLS PELLICER.

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis i / o productes. Tammateix, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició.

 

2.- L’Interès legítim de JOSEP VALLS PELLICER a mantenir i fidelitzar els seus clients i / o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i / o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d’altres. Tot el que indica anteriorment s’entén sense perjudici de l’acompliment per part de JOSEP VALLS PELLICER de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

JOSEP VALLS PELLICER entén que, en facilitar les seves dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de llur veracitat, actualitat i exactitud, i que accepta i consent expressament  el seu tractament per a les finalitats abans esmentades.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS.

Amb caràcter general, JOSEP VALLS PELLICER no cedirà les dades personals dels clients a tercers llevat que n’estiguem obligats legalment o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer-ne ús dels nostres serveis i / o productes.

JOSEP VALLS PELLICER no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents supòsits:

 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en què l’interessat en sigui part.
 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per intervenir consentiment exprés de l’interessat.
 • Que la transferència internacional de dades s’esdevingui per trobar-se allotjada, la pàgina web, en els servidors fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Tot i així, en els supòsits en què hi pugui haver transferències internacionals de dades, JOSEP VALLS PELLICER comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable del tractament teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió ( “dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació t’expliquem en què consisteixen aquests drets:

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la veracitat de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació de servei.
 • Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas es mantindran bloquejades durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les seves dades que li interessin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls hi enviïn a un altre responsable de tractament que hagi triat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms , número de DNI, adreça postal i / o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificar les condicions de la mateixa.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: JOSEP VALLS PELLICER l’informa igualment de el dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades

JOSEP VALLS PELLICER informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i/a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s’hi preveuen.

 

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació de el dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuració del dispositiu, entre d’altres.

 

Mesures de seguretat

A més, se l’informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

 

Galetes (Cookies):

La nostra pàgina web fa servir galetes. Podrà trobar tota la informació detallada relativa a les galetes en la nostra Política de Cookies.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Utilitzem galetes (en endavant Cookies) amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-vos una millor experiència en la navegació. Volem informar-vos de manera clara, transparent i concisa sobre les Cookies que utilitzem, detallant a continuació, el que són les galetes, per a què serveixen, quins tipus de Cookies utilitzem, quins són la llur finalitat i com les podeu configurar o desactivar si així ho desitgeu.

 

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Una galeta és un petit arxiu o fitxer que es descarrega al seu ordinador, dispositiu mòbil (smartphones, tablets, etc.) o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació, a l’accedir a determinades pàgines web o aplicacions mòbils. Les Cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

 

El conjunt de galetes de tots els nostres usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils, quins no i quins són susceptibles de millora. Les Cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. En cap cas les Cookies podran malmetre el teu equip o dispositiu mòbil.

Les galetes no us identifiquen personalment i no suposen cap risc per al seu ordinador o dispositiu mòbil. No són virus ni programari espia. Simplement són eines utilitzades pels llocs web que visiteu per millorar la seva navegació, perquè les seves dades viatgin per la xarxa de forma més segura, per ajudar-nos a entendre quina informació del nostre web és més útil per als nostres usuaris o per saber quines ofertes poden ser de l’interès de cada usuari. I tot això d’una manera totalment anònima: mai sabrem el seu nom, adreça o telèfon, llevat que vos ens els faciliteu. Vos decidiu si permeteu o no la instal·lació de les nostres galetes.

Alhora, heu de tenir en compte que, si decidiu no permetre l’ús de Cookies, pot ser que algunes característiques del web no funcionin correctament i, a més, no podrem adaptar la informació que us oferim als seus interessos. En cap cas la no acceptació de les galetes pot suposar que no pugui accedir i utilitzar les funcions bàsiques del nostre pàgina web.

També volem informar-vos que, en aplicació de la normativa europea i espanyola en matèria de privacitat i galetes, hi ha galetes que requereixen consentiment de l’usuari (p. Ex .: galetes d’anàlisi o mesurament i galetes de publicitat de comportament), i n’hi ha d’altres que es troben exemptes de consentiment (p. ex .: galetes tècniques o aquelles necessàries per a la prestació de serveis expressament sol·licitats per l’usuari).

 

¿QUI ÉS EL RESPONSBALE?

 Les Cookies utilitzades en www.biciselectriques.cat són tractades per Josep Valls Pellicer amb les finalitats i temps de conservació exposats a l’apartat “Relació de Cookies utilitzades”.

 

QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

Segons l’entitat que la gestiona, les galetes poden ser:

 

 • Galetes pròpies: Són aquelles que s’envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens demaneu.
 • Galetes de tercers: Són aquelles que s’envien al seu equip des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora (un tercer).

Segons el termini de temps que romanen activades:

 

 • Galetes de sessió: Són galetes temporals que romanen a l’arxiu de Cookies del navegador fins que abandoneu la pàgina web, de manera que enlloc registrada en el disc dur del seu ordinador o memòria del dispositiu mòbil. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes galetes serveix per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar el seu ús.
 • Galetes persistents: Són les galetes emmagatzemades al disc dur del seu ordinador o memòria del seu dispositiu mòbil; la informació d’aquestes galetes hi podem accedir durant un temps definit segons el tipus de galeta. Les galeta persistents deixaran de funcionar un cop arribada la seva data de caducitat, o, si abans d’arribar aquesta, en retireu el consentiment.

Segons la seva finalitat:

 

 • Galetes tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Galetes de preferències o personalització: Són aquelles que us permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com, per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix a el servei, etc.

 

 • Galetes d’anàlisi o mesurament: Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris que visiten la nostra web i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de el servei ofert. També poden servir per quantificar els impactes d ells anuncis mostrats.
 • Galetes de publicitat de comportament: Són totes aquelles galetes que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció de la mateixa. Aquest tipus de galetes són les que ens permeten mostrar publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

 

RELACIÓ DE COOKIES UTILITZADES

A continuació, detallem les Cookies utilitzades al nostre web (www.biciselectriques.cat) i la finalitat de les mateixes:

 

Nom de la galeta

Propi o de tercers

Finalitat de la galeta –

Termini

Exempta / no exempta del deure d’informació i consentiment

1P_JAR

Tercers

(Google)

Publicitària

1 mes

No exempta

ANID

Google

Publicitària

11 mesos

No exempta

CONSENT

Google

Tècnica

20 anys

Exempta

NID

Google

Publicitària

6 mesos

No exempta

OGP

Google

Analítica

2 mesos

No exempta

OGPC

Google

Analítica

2 mesos

No exempta

__utma

Foxyform

Analítica

2 anys

No exempta

__utmz

Foxyform

Analítica

6 mesos

No exempta

ff

Foxyform

Analítica

2 anys

No exempta

PHPSESSID

Foxyform

Tècnica

Sessió

Exempta

__utmb

Foxyform

Analítica

30 minuts

No exempta

__utmc

Foxyform

Analítica

Sessió

No exempta

__utmt

Foxyform

Analítica

10 minuts

No exempta

__utmv

Foxyform

Analítica

Sessió

No exempta

__utmz

Foxyform

Analítica

6 mesos

No exempta

 

 

RELACIÓ DE COOKIES DE TERCERS

 A continuació detallem la relació de tercers prestadors de serveis de galetes a la nostra pàgina web (www.biciselectriques.cat)

 

Nom proveïdor

Més informació sobre l’ús de les galetes d’aquest tercer (adreça web)

Google

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es

Foxyform

http://es.foxyform.com/privacy.php

 

COM ES PODEN CONFIGURAR LES COOKIES A LA NOSTRA PÀGINA WEB I RECOVAR EL CONSENTIMENT OFERT?

Quan accediu a la nostra pàgina web se us mostra una finestra en la qual pot indicar si accepta, rebutja o vols configurar les galetes, excepte aquelles estrictament necessàries, a través del centre de preferències de privacitat o panell de configuració, al qual pot accedir directament des el banner o missatge emergent principal del web. També pos configurar les galetes i / o revocar el consentiment prestat en qualsevol moment des de l’enllaç disponible a la web.

Si accepteu galetes de tercers i posteriorment desitjeu eliminar-les del seu ordinador o dispositiu mòbil, podeu utilitzar les eines de desactivació de galetes dels diferents navegadors o mitjançant el sistema habilitat per aquests tercers per això a través dels enllaços que s’indiquen a l’apartat ” Com eliminar i bloquejar / desactivar les galetes? “.

 

COM ELIMINAR I BLOQUEJAR / DESACTIVAR LES COOKIES?

Podeu permetre, bloquejar o eliminar les Cookies instal·lades en el seu ordinador o dispositiu mòbil mitjançant la configuració de les opcions del navegador d’Internet. En cas que no permeti la instal·lació de Cookies al navegador, és possible que no pugui accedir a alguns dels serveis prestats, i que la seva experiència a la nostra web pugui resultar menys satisfactòria.

 

En els següents enllaços hi ha a la teva disposició tota la informació per configurar o desactivar les galetes segons el navegador utilitzat:

 

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los- sitios-we
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-Cookies
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/Cookies.html

Si accediu a la nostra pàgina web a través d’un dispositiu mòbil (smartphone, tauleta, videoconsola portàtil, etc.), és possible que les opcions de galetes estiguin ubicades en els ajustos generals de el dispositiu. Consulteu el manual d’usuari de el dispositiu per obtenir més informació al respecte.

 

COM DESACTIVAR GOOGLE ANALYTICS?

La nostra pàgina web utilitza Cookies de Google Analytics, un servei titularitat de Google Inc. Google Analyitics analitza l’ús que els usuaris fan d’una pàgina web a través de l’ús de les Cookies de Google. La informació generada per les Cookies de Google sobre l’ús d’aquesta pàgina web pels usuaris sol ser transferida i emmagatzemada en els servidors de Google ubicats a EUA En l’actualitat Google Inc compta amb garanties per fer transferències internacionals de dades amb la adhesió a l’Escut de privadesa o Privacy Shield (Decisió UE 2016/1250, de la Comissió, de 12 de juliol de 2016).

 

Per evitar aquest tipus de galetes existeixen eines o complements d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. Podeu trobar més informació i tenir accés a aquestes eines a través de l’enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

 

Iniciar Chat
Hola!
Hola👋
Com et puc ajudar?